Kostensolide Ondernemen

Profinesse

´Ongemerkt: verlies van tijd en recourssen vraagt bij elk bedrijf om aandacht en verbetering`

Kostensolide ondernemen

Bedrijfskosten economiseren en toch efficiënt kunnen opereren. Door een adequate samenwerking met Profinesse kunnen wij dit gemeenschappelijk realiseren.

U wilt besparen op uw personeel wervingskosten door slechts een deel van uw acquisitie uit te besteden?

 

Uw personeelsafdeling is op orde maar u kunt soms wat professionele hulp gebruiken?

U krijgt veel reacties op uw vacature(s) en heeft bijstand nodig bij de verwerking?

U bereikt niet de juiste mensen of kunt wel extra media-bereik gebruiken?

Of het nu gaat om het uitzetten, zoeken, verwerken van de reacties naar aanleiding van uw advertentie(s), screenen of selectie.

 

Een volledig project of elk onderdeel afzonderlijk kunt u uit handen geven middels een afgesproken uitbesteding. Zo werken we samen aan een optimaal werving- en selectieproces en bespaart u op uw recruitmentkosten.

 

Recruitmentkosten is budged.

Om de kosten voor een W&S (deel) traject de hoogst mogelijke transparantie te geven biedt Profinesse ORR zijn diensten aan volledig passend binnen uw vooraf vastgestelde budget.

 

Bent u er zich van bewust?

De sollicitatieprocedure bestaat uit een aantal stappen. Allereerst moet een brief worden geschreven met een korte motivatie. Daarnaast zijn vaak een CV en soms een cijferlijst, referenties en stage- of werkgeversverklaringen vereist. Dit is afhankelijk van het beleid van het bedrijf. Na het schrijven van de brief (of e-mail) naar een werkgever ontvangt de sollicitant doorgaans een ontvangstbevestiging. De toekomstige werkgever bekijkt vervolgens alle binnengekomen sollicitaties en selecteert een aantal mensen met wie een sollicitatiegesprek gevoerd zal worden. De overigen krijgen een afwijzing of worden nog even aangehouden. Het komt voor dat sollicitanten nooit worden opgeroepen, maar ook geen bericht van afwijzing ontvangen. Dit wordt algemeen als ongepast ervaren.

Op basis van de brief en de CV wordt een aantal sollicitanten uitgenodigd voor een gesprek, meestal met de leidinggevende van de afdeling waar de vacature is en/of de personeelsadviseur. Eventueel volgen meer gesprekken, mogelijk ook een assessment. Na het eerste sollicitatiegesprek vindt een nadere selectie plaats, waarbij een aantal kandidaten afvallen. Deze selectie wordt soms uitbesteed aan gespecialiseerde selectiebureaus die daarvoor assessments of tests gebruiken. Soms maakt ook een oefencasus deel uit van de procedure. Daarna volgt meestal een vervolggesprek, waarbij de arbeidsvoorwaarden, zoals het salaris, worden besproken. Ook de kandidaat kan dan wensen kenbaar maken, die al dan niet door de toekomstige werkgever worden overgenomen

 

Het aantal verwachtte sollicitanten is de grote gemene deler in de kosten alvorens de eerste uitnodiging de deur uitgaat. Diegene die niet in aanmerking komt wil u toch ook netjes kunnen beantwoorden?

 

Uitbesteding van deelprocessen van het werving- en selectieproces. Profinesse ORR ondersteunt u in de procedure daar waar u er behoefte aan heeft en alleen waar er sprake van een toegevoegde waarde kan zijn.

 

Kostenbesparing in het kort:

  • Tijdsbesparing en efficiency
  • Bekwaam administratie - (af)handelings proces.
  • Professionele, gespecialiseerde consultant.
  • Duidelijke arbeidsmarktcommunicatie.
  • Groot netwerk en een goed bereik onder de doelgroep.
  • Vooruitzicht om een specifiek onderdeel van een Assessmentcetrum af te nemen.
  • Een vastgesteld samenwerkingsverband binnen duidelijke kaders en kosten

Algemene Voorwaarden Disclamer Sitemap Copyright Profinesse 2010-2015© All Rights Reserved Tel. 0646052607 Info@profinesse.nl