Fieldserviceengineer

Algemene Voorwaarden Disclamer Sitemap Copyright Profinesse 2010-2015© All Rights Reserved Tel. 0646052607 Info@profinesse.nl

Profinesse

`Elke dag met een glimlach naar je werk,

wie wil dat niet!´

 

Vacatures

Specialist>

 

 

 

 

 

Binnen het team van professionals zijn wij op zoek naar

 

Service Monteur / Inbedrijfsteller - Field Service Engineer (ZZP)

 

Techniek: mechanische-hydraulisch

Uitbreiding van de pool service monteurs on- en offshore.

 

voor een leverancier van grote hydraulische systemen en installaties.

 

Werkzaamheden: 40 uur per week - MA. DI. WO. DO. VRIJ. ZA. ZO

Tarief: Per Maand Of voor ZZP Per uur

Startdatum: "Open" voor duur van project

Locatie: Standplaats Delfgauw

 

Zelfstandige als Kandidaat met minimaal een afgeronde opleiding op het gebied Werktuigbouw of een aantoonbaar in het oog springende Service-monteur met aspiraties ZZP met zeer ruime ervaring binnen het genoemde segment en voorwaarden. Kandidaten dienen middels een gedetailleerde portfolio goede en aantoonbare referenties te kunnen voorleggen. Gecertificeerd binnen het vakgebied.

 

Doelstelling

Stelt afgeleverde systemen op locatie in bedrijf en repareert defecte systemen. Samenbouwen van geconstrueerde onderdelen en hydraulische systemen door bewerken, monteren, installeren en uittesten.

 

Omschrijving van de werkzaamheden

 

Voorbereiding

Bestudeert de tekeningen, schema’s, stuklijsten, maatgegevens en het handboek van het in bedrijf te stellen of te repareren systeem de werkzaamheden die moeten worden verricht.

Onderzoekt de mogelijke oorzaken van de aangegeven klachten van te repareren systemen. Overlegt met Engineering over de mogelijke oorzaken en oplossingsmogelijkheden. Zorgt voor de aanvoer van en verzamelt de reserveonderdelen en materialen. Verzamelt de benodigde gereedschappen, hulpstukken e.d. Zorgt voor verzending er van naar locatie. Overlegt met Operations Manager over tekort aan materialen en gereedschappen.

Voert overleg met Engineering over het plan van aanpak.

 

In bedrijf stellen

Ondersteunt in de productiehal de afbouw van het af te leveren systeem. Monteert mechanische en hydraulische componenten en neemt kennis van de werking van het systeem. Begeleidt het testen van het systeem.

Maakt (mede) het systeem voor vervoer gereed. Demonteert onderdelen. Ziet toe op de verpakking en

verzending van de onderdelen.

Overlegt op locatie met toegevoegde medewerkers over het monteren van het systeem en het koppelen aan bestaande systemen. Zorgt dat mechanische, hydraulische, elektrische en elektronische componenten worden aangesloten aan de bestaande systemen. Past koppelelementen aan, aan de maatvoering op locatie. Test het systeem op maximaal toelaatbare belasting. Rapporteert de testresultaten aan de klant en aan afdeling Engineering.

Instrueert de medewerkers van de klant over het gebruik en onderhoud van het systeem.

 

Reparatie

Repareert op locatie van de klant bestaande systemen. Controleert de werking van de hydraulische systemen en de mechanische componenten. Demonteert op locatie de defecte delen. Beoordeelt de mogelijke oorzaken van zich voordoende defecten. Vervangt de defecte delen en verbetert na overleg met Engineering het systeem om uitval te voorkomen.

Sluit het hijswerktuig, tool of systeem aan op het bedrijfssysteem en controleert werking van de mechanische en hydraulische subsystemen. Geeft op locatie instructie aan de medewerkers van de klant om uitval van het systeem te voorkomen.

 

Overige werkzaamheden

Voert als mechanische-hydraulisch monteur montagewerkzaamheden uit in de productiehal. Monteert mechanische en hydraulische componenten. Bouwt de onderdelen samen tot (sub)systemen.

Verricht bankmontagewerkzaamheden zoals in- en oppersen van lagers, gangbaar maken van bewegende en draaiende delen in frames, afdichtingen e.d.

Analyseert vanuit de praktijkervaring ontwerpen van afdeling Engineering. Adviseert over verbeteringen, wijzigingen van het ontwerp.

 

Knowledge-List

 

Is vereist van de/het:

- lezen van gecompliceerde detailtekeningen van staalconstructies, hydraulische en

pneumatische systemen, stuklijsten;

- praktische toepassingen van werktuigbouwkundige en constructieve werkzaamheden

(lagers, borgen, afdichten, aandrijvingen e.d.);

- toepassing van hydraulische en pneumatische technieken in brede zin;

- elektrische en elektronische connectiesystemen;

- werkwijze en werkvolgorde bij montage;

- passingstelsels;

- materiaaleigenschappen;

- aard en gebruik van handgereedschappen en machines;

- werking en bediening van meetgereedschappen (waterpas, schuifmaat, rolmaat,

micrometer, drukmeters e.d.);

- veiligheidsvoorschriften ook op offshore projecten;

- te gebruiken hijsmiddelen

- Engelse taal.

 

Handvaardigheid

Is vereist bij:

- bewerken, aanmaken en passend maken van onderdelen met behulp van handgereedschap

en machines;

- samenstellen, bevestigen, afstellen van mechanische en hydraulische onderdelen aan

metaalconstructies;

- gebruik van meetgereedschap zoals waterpas, schuifmaat, kalibers, en micrometer,

drukmeters;

- hanteren (elektrisch en luchtaangedreven) hulpgereedschap (boormachine, slijpmachine,

buigmachine e.d.);

- hijsmateriaal (bovenloopkraan, vorkheftruck, hydraulische vijzels) voor het plaatsen en

verplaatsen van constructies;

- op hoogte werken op locatie het systeem ‘een hand man en een hand werk’ en in alle

weersomstandigheden.

 

Samengesteldheid/bevoegdheden

Gewerkt wordt volgens opdrachten en in overleg met de Coördinator Hydrauliek. Gebruik wordt gemaakt van constructietekeningen, detailtekeningen, hydraulische schema’s, stuklijsten. Ook wordt kennis genomen van de beschikbare mechanische, hydraulische, elektrische en elektronische systemen op locatie waarop aangesloten moet worden. Houdt rekening met normen en tolerantievoorschriften, veiligheidvoorschriften ook op offshore locaties. Functiehouder bepaalt de bewerkingsvolgorde en aanpak op locatie. Afhankelijk van de in uitvoering zijnde systemen, tools, werktuigen zijn de problemen in het vakgebied gevarieerd. Stelt het systeem op locatie in bedrijf en instrueert medewerkers ter plaatse over de het gebruik van het systeem. Doet zelfstandig onderzoek op locatie naar de defecten in bestaande systemen. Zoekt oplossingen om deze defecten te voorkomen. Adviseert Engineering over ontwerpen en overlegt over aan te brengen wijzigingen in het systeem. Rapporteert over de uitgevoerde service en reparatiewerkzaamheden.

In overleg met de Coördinator Hydrauliek worden praktische oplossingen gezocht voor uitvoeringsproblemen tijdens de montagewerkzaamheden in de productiehal.

 

Verantwoordelijkheid

Is verantwoordelijk voor:

- juiste montage en aansluitingen van samengestelde delen van mechanische en

hydraulische onderdelen/systemen van hijswerktuigen, tools en andere systemen;

- maatvoering en gebruik van de juiste onderdelen en materialen;

- passend maken van samen te stellen mechanische en hydraulische onderdelen;

- werking van hydraulische systemen als geheel en op onderdelen;

- testen en controleren van de systemen tijdens maximale belasting op functionaliteit,

lekkages e.d.;

- het in bedrijfstellen van het systeem;

- het geven van instructie over het gebruik en onderhoud van het systeem;

- het verhelpen, oplossen en voorkomen van storingen op locatie van bestaande systemen;

- op veilige manier werken met onderdelen, gereedschappen en machines;

- in goede staat houden van de te gebruiken gereedschappen.

 

Communicatie

Vindt plaats bij/met:

- de Operations Manager over de werkopdracht, het plan van aanpak, uitwisseling van

informatie, over voortgang en kwaliteit van de werkzaamheden en bij zich voordoende

uitvoeringsproblemen;

- afdeling Engineering over de aanpassingen van de hydraulisch en pneumatisch

aangestuurde mechanische systemen en over zich voordoende defecten aan bestaande

systemen;

- collega’s monteurs over afstemming van werkzaamheden;

- Logistiek medewerker en werkvoorbereider over de aanlevering van materialen conform

de stuklijst en over de afwezigheid van onderdelen.

- medewerkers van de klant op locatie bij het geven van de informatie over het systeem, bij

het in bedrijf stellen, het testen van het systeem en het geven van instructie over het

gebruik en onderhoud van het systeem.

 

Uitdrukkingsvaardigheid in vreemde talen

De Engelse taal wordt gebruikt bij de communicatie met en het geven van instructie aan de medewerkers van de klant bij het in bedrijf stellen, reparatie en onderhoud op locatie, alsmede bij het overleg met de leverancier.

 

Leidinggeven

Niet van toepassing.

 

Inhoudelijke CV-eisen;

Zelfstandige als Kandidaat met minimaal een afgeronde opleiding op het gebied Werktuigbouw of een aantoonbaar in het oog springende Service-monteur met aspiraties ZZP met zeer ruime ervaring binnen het genoemde segment en voorwaarden. Kandidaten dienen middels een gedetailleerde portfolio goede en aantoonbare referenties te kunnen voorleggen. Gecertificeerd binnen het vakgebied.

 

Voldoet aan kwalificatie eisen zoals gesteld in bovenstaand profiel

Is bereid om regelmatig offshore te gaan en onregelmatige tijden en werkdagen te hebben

 

Heeft minimaal 3 jaar recente werkervaring in de werkzaamheden zoals gesteld in het ZZP kennisprofiel

 

Goede uitdrukkingsvaardigheid van de Engelse taal in woord en geschrift

Moet goed kunnen samenwerken en communiceren met de klant en zich kunnen gedragen als ambassadeur van Handling Systems.

 

 

Sollicitanten zonder relevante kennis en ervaring in de voorwaarden zoals hierboven beschreven of/en enkel ervaring als werkplaatsmedewerker zullen helaas voor de functie binnen de internationale en technisch specialistische groep niet worden overwogen

 

Aanvullende informatie:

Exclusieve W & S opdracht waarbij u rechtstreeks solliciteert bij de opdrachtgever.

 

Telefonisch contact met de vermeende opdrachtgever heeft geen enkele invloed op de selectie. Tevens worden alle beschikbare gegevens in de bovenstaande aanvraag vermeld.

Overige gegevens zijn niet bekend of zijn/worden niet prijs gegeven.

 

Bij het aanbieden van uw Curriculum Vitae gaarne uw burgerservicenummer, beschikbaar per, en uw verlangde uurtarief vermelden.

 

Om anonimiteit te voorkomen:

Als geselecteerde kandidaat ontvangt u bij overeenkomst voorselectie en sollicitatieprocedure het volledige bedrijfsprofiel zodat u zich bij voordracht aan onze opdrachtgever geheel ten gunste van uw sollicitatiegesprek kan inlezen.

 

Slim solliciteren

Jouw ideale Vacature?

 

Wie Wat voor persoon wordt er gezocht? Wat zijn de (selectie)kenmerken waaraan iemand moet voldoen?

Wat Wat zijn de werkzaamheden behorende bij de vacature en wat maakt de organisatie voor jouw als nieuwe werknemer interessant?

Waar Waar bevindt de potentiële werk- of opdrachtgever zichenwelkemediakanalen kan ik inschakelen om mijn doel te bereiken?

Wanneer Wanneer schakel je welke media in en wordt mijn CV glezen. In hoeverre zet mijn functieprofiel een werkgever aan om daadwerkelijk te reageren?

Waarom Waarom zou een potentiële werkgever juist voor mij als kandidaat kiezen. Waarop zal uw mogelijke werkgever zijnkeuzebepalenenhoe speelt je hierop in?